Skip to main content

Securitas tar steget in på den vietnamesiska säkerhetsmarknaden

Securitas har i linje med sin strategi att expandera verksamheten i Asien, tecknat överenskommelse om att förvärva 49 procent av det vietnamesiska säkerhetsföretaget Long Hai Security. Köpeskillingen uppgår till cirka 35 MSEK (88.000 MVND).

Publicerad
29 december 2009 09:00

Long Hai Security har årlig försäljning på cirka 53 MSEK (134.000 MVND) och cirka 2.500 anställda. Företaget är marknadsledande på den vietnamesiska säkerhetsmarknaden och har verksamhet i hela Vietnam, med de största platskontoren i Ho Chi Minh City och Hanoi. Long Hai Security erbjuder främst bevakningstjänster, men har också verksamhet för att skydda kundernas egendom inom säker värdetransport, kvalificerat personskydd och larmövervakning. Long Hai Security konsolideras i Securitas AB från och med 1 januari 2010. Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com Information: Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011 eller mobil 070-287 8662 Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i 40 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Asien, Mellanöstern och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 240 000 medarbetare skillnad. Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 december 2009 kl. 09.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.