Skip to main content

Securitas tar steget in på marknaden för säkerhetstjänster i Australien

Securitas har tecknat avtal om att förvärva det australiensiska säkerhetsföretaget PSGA. Enterprise value beräknas till 36 MSEK (5,5 MAUD).

Publicerad
03 juli 2017 08:30

PSGA har varit Securitas samarbetspartner i Australien under många år, och har tillhandahållit konsult- och utredningstjänster samt bevakningstjänster till Securitas globala kunder, huvudsakligen i Sydney och Melbourne. Bolaget har 120 medarbetare och en årlig omsättning på cirka 81 MSEK (12 MAUD).

– Vi ser möjligheter att växa tillsammans med våra globala kunder i Australien och att etablera en stabil lokal verksamhet i landet, samtidigt som vi på sikt utvecklar marknaden mot lösningar som i högre grad baseras på elektronisk säkerhet, säger Alf Göransson, Securitas VD och koncernchef.

Den australiensiska marknaden för privata säkerhetstjänster, som omfattar stationär och mobil bevakning, larmövervakning, värdetransporter och privata säkerhetsutredningar, är en mogen marknad vars värde uppskattas till 6,2 miljarder AUD, med en förväntad årlig tillväxttakt på 2 procent under de närmaste fem åren. Branschen beräknas ha mer än 54 000 väktare och 6 000 aktiva säkerhetsföretag. Det har emellertid skett en konsolidering av marknaden de senaste årtiondena. Geografiskt är säkerhetsmarknaden i Australien koncentrerad till Sydney, Melbourne och Brisbane.

Förvärvet förväntas konsolideras i Securitas under tredje kvartalet 2017.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Vi baserar våra säkerhetslösningar på kundens specifika behov utifrån olika kombinationer av stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrbevakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 335 000 medarbetare skillnad.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.