Skip to main content

Securitas tar steget in på säkerhetsmarknaden i Bosnien-Hercegovina

Securitas har i enlighet med strategin att expandera i östra Europa förvärvat 85 procent av aktierna i säkerhetsföretaget Alarm West Group i Bosnien-Hercegovina. I överenskommelsen ingår en option att förvärva resterande 15 procent. Enterprise value uppskattas till 120 MSEK (25 MBAM).

Publicerad
03 december 2010 10:00

Alarm West Group har cirka 1.200 anställda och årlig försäljning på cirka 130 MSEK (27 MBAM). Företaget är specialiserat inom bevakning, men har också verksamhet inom larminstallation och mobila tjänster. Alarm West Group har verksamhet i alla regioner i landet och har en diversifierad kundportfölj.

 

I och med detta förvärv blir Securitas marknadsledande på säkerhetsmarknaden i Bosnien-Hercegovina, med en marknadsandel på cirka 25 procent.

 

Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med 1 december 2010.

 

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

 

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662 

eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

 

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i 40 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 260 000 medarbetare skillnad.  Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 december 2010 kl. 10.00.
Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.