Skip to main content

Securitas tar steget in på säkerhetsmarknaden i Costa Rica

Securitas har förvärvat säkerhetsföretaget CSS Internacional i Costa Rica. Enterprise value uppskattas till 56 MSEK (4.125 MCRC).

Publicerad
09 december 2011 09:00

CSS Internacional är ett av de tre största säkerhetsföretagen i Costa Rica. CSS Internacional har årlig försäljning på cirka 95 MSEK (7.000 MCRC) och 1.000 medarbetare. Företaget är verksamt inom bevakningstjänster i hela landet.

Säkerhetsindustrin i Costa Rica är diversifierad. Där finns cirka 600 säkerhetsföretag, med cirka 30.000 medarbetare.

Förvärvet konsolideras i Securitas från och med den 1 december 2011.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

 

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

 

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Securitas fokuserar på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov i 50 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad.

 

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 december 2011 kl. 09.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.