Skip to main content

Securitas tar steget in på säkerhetsmarknaden i Ecuador

Securitas har i linje med sin strategi att växa i Latinamerika förvärvat säkerhetsföretaget Seguridad y Turismo Segutouring Cia (SGT Seguridad) i Ecuador. Enterprise value uppskattas till 12 MSEK (1,8 MUSD).

Publicerad
17 februari 2011 13:30

SGT Seguridad har årlig försäljning på cirka 61 MSEK (9 MUSD) och cirka 900 anställda. Företaget har nationell täckning och är främst verksamt inom bevakning.

Det finns cirka 600 säkerhetsföretag i Ecuador. Säkerhetsmarknaden uppskattas vara värd cirka 2.380 MSEK (350 MUSD).

Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med 1 februari 2011.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Securitas fokuserar på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov i 45 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 280 000 medarbetare skillnad. Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 februari 2011 kl. 13.30.
Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.