Skip to main content

Securitas tar steget in på säkerhetsmarknaden i Hongkong

Securitas har förvärvat säkerhetsföretaget Polic Secuforce i Hongkong. Köpeskillingen uppgår till cirka 2,8 MSEK (2,7 MHKD).

Publicerad
29 december 2008 10:00

Polic Secuforce har årlig försäljning på cirka 19 MSEK (18 MHKD). Företaget, med tio års erfarenhet av säkerhetsservice, har en bred kontraktsportfölj främst inom segmentet utbildning.

Säkerhetsmarknaden i Hongkong är mycket fragmenterad, med ett stort antal mindre säkerhetsföretag.

Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med 1 januari 2009.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, mobil 070-287 8662

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i över 30 länder i Nordamerika, Latinamerika, Europa och Asien. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 250 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 december 2008 kl. 10.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.