Skip to main content

Securitas tar steget in på säkerhetsmarknaden i Jordanien

Securitas har tecknat överenskommelse om att förvärva 50 procent plus en av aktierna i säkerhetsföretaget Al Sharika Al Muatfawika Likhadamat Al Amin Wa Al Himaya i Jordanien. Säljare är det jordanska företaget JoSecure, helägt av King Abdullah II Design and Development Bureau (KADDB). Enterprise value uppskattas till cirka 23 MSEK (2,5 MJOD).

Publicerad
09 juni 2011 14:00

Företaget har årlig försäljning på cirka 20 MSEK (2,2 MJOD) och cirka 800 medarbetare, vilket gör det till det näst största säkerhetsföretaget i Jordanien. Säkerhetsmarknaden i Jordanien är mycket fragmenterad och förväntas växa snabbt.

Företaget är geografiskt representerat över hela Jordanien med koncentration i städerna Amman och Aqaba. Företaget är främst verksamt inom kundsegmenten banker och finansiella institut, fastighetsutveckling, kommunikationsföretag samt kommersiella lokaler.

Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med 1 juni 2011.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662, eller email gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Securitas fokuserar på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov i 45 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 280 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 juni 2011 kl. 14.00.

 

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.