Skip to main content

Securitas tar steget in på säkerhetsmarknaden i Kroatien

Securitas har förvärvat 85 procent av aktierna i säkerhetsföretaget Zvonimir Security i Kroatien. Enterprise value för de 85 procent av aktierna uppskattas till 49 MSEK (40 MHRK).

Publicerad
29 juli 2011 12:30

Zvonimir Security är ett av de ledande säkerhetsföretagen i Kroatien, med en årlig försäljning på cirka 82 MSEK (67 MHRK) och cirka 1.000 medarbetare. Företaget erbjuder främst bevakningstjänster och mobila tjänster och har verksamhet i hela Kroatien.

Säkerhetsmarknaden i Kroatien är fragmenterad, även om de tio största företagen står för cirka 60 procent av marknaden.

Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med 1 augusti 2011.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Securitas fokuserar på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov i 45 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 280 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juli kl. 12.30.

 

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.