Skip to main content

Securitas tar steget in på säkerhetsmarknaden i Marocko

Securitas har tecknat avtal om att förvärva 75 procent av aktierna i säkerhetsföretaget GMCE Gardiennage i Marocko. Förvärvet av resterande 25 procent av aktierna är överenskommet att ske 2013, baserat på företagets finansiella resultat fram till 2012. Enterprise value uppskattas till 22 MSEK (2,1 MEUR).

Publicerad
25 november 2009 09:00

GMCE Gardiennage har 400 anställda och årlig försäljning på cirka 13 MSEK (1,3 MEUR). Företaget erbjuder säkerhetstjänster över hela landet, med halva verksamheten i städerna Casablanca och Rabat. Säkerhetsmarknaden i Marocko växer snabbt och förväntas att bli mer reglerad under den närmaste tiden. Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med 1 december 2009. Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com Information: Micaela Sjökvist, Chef Investor Relations, Securitas AB, tel. 010-470 3013 eller mobil 076-116 7443

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.