Skip to main content

Securitas tar steget in på säkerhetsmarknaden i Montenegro

Securitas har förvärvat 75 procent av aktierna i säkerhetsföretaget Guardian Security i Montenegro. I och med förvärvet expanderar Securitas i balkanområdet. Enterprise value uppskattas till 36 MSEK (3,8 MEUR).

Publicerad
10 augusti 2010 17:00

Guardian Security, med cirka 600 personer arbetande som väktare, har årlig försäljning på cirka 40 MSEK (4,2 MEUR). Majoriteten av företagets försäljning representerar bevakning. Företaget har en stabil kontraktsportfölj med kunder inom bland annat segmenten gruv- och byggindustri samt finansiella tjänster.

I och med förvärvet av Guardian Security blir Securitas marknadsledande i Montenegro.

Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med den 1 augusti 2010.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662

eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Micaela Sjökvist, IR-chef Securitas AB, tel. 010-470 3013, mobil 076-116 7443 eller epost

micaela.sjokvist@securitas.com

 

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i 40 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 260 000 medarbetare skillnad.  Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 augusti 2010 kl.17.00.

 

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.