Skip to main content

Securitas tar steget in på säkerhetsmarknaden på Sri Lanka

Securitas har, i linje med sin strategi att expandera på nya marknader, förvärvat 60 procent av aktierna i säkerhetsföretaget Bren Security på Sri Lanka. Enterprise value uppskattas till 37 MSEK (570 MLKR).

Publicerad
01 juni 2010 09:00

Bren Security har årlig försäljning på cirka 15 MSEK (230 MLKR) och cirka 1.050 anställda. Företaget har verksamhet inom bevakning, främst för ambassader, internationella icke-statliga organisationer (NGOs), kommersiella kunder och bostadsområden i och kring Colombo. Bren Security erbjuder också mobila bevakningstjänster för evenemang och VIP-eskortservice.

Efter 30 år av beväpnad konflikt är nu Sri Lanka väl förberett för hög och hållbar ekonomisk tillväxt, med en förväntad BNP-tillväxt på cirka 6 procent de kommande två åren. 

Säkerhetsmarknaden på Sri Lanka är mycket fragmenterad, med cirka 300 verksamma säkerhetsföretag.

Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med 1 juni 2010.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662 Eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i 40 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 260 000 medarbetare skillnad.  Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juni 2010 kl. 09.00.

 

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.