Skip to main content

Securitas tecknar nytt femårigt lån

Securitas AB har tecknat ett nytt femårigt lån (Multi-Currency Revolving Credit Facility). Den nya faciliteten förfaller 2016 och uppgår till 550 MUSD och 420 MEUR. Den kommer delvis att användas till att återbetala en Revolving Credit Facility om motsvarande 1.100 MUSD som förfaller 2012, och delvis för koncernens löpande verksamhet.

Publicerad
11 januari 2011 13:00

Koordinerande Mandated Lead Arrangers har varit Citi och SEB.

Följande banker har deltagit som Mandated Lead Arrangers:

BNP Paribas  

Commerzbank Aktiengesellschaft

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial

DnB NOR Sweden Branch

ING  

KBC Bank NV Dublin Branch

Nordea  

Societe Generale

The Royal Bank of Scotland PLC

Bank Austria  

Alla banker deltog till lika stor del i transaktionen. SEB har agerat som Facility Agent.  

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Kim Svensson, Finansdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3020, mobil +46 72 232 9432

eller epost kim.svensson@securitas.com

Micaela Sjökvist, IR-chef Securitas AB, tel.010-470 3013, mobil 076-116 7443

eller epost micaela.sjokvist@securitas.com

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i 40 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 260 000 medarbetare skillnad. Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 januari 2011 kl. 13.00.
Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.