Skip to main content

Securitas utökar i Frankrike

Securitas har tecknat avtal om att förvärva de kommersiella kundkontrakten och tillgångarna i säkerhetsföretaget Assistance Sécurité Gardiennage (ASG) i Frankrike. Enterprise value uppskattas till 27 MSEK (3 MEUR).

Publicerad
28 april 2011 09:00

ASG, ett dotterbolag inom franska koncernen Assystem, har försäljning på cirka 125 MSEK (14 MEUR) och cirka 400 medarbetare. Företaget är specialiserat på säkerhetstjänster inom energisektorn.

Securitas är marknadsledande inom säkerhetstjänster i Frankrike, med cirka 20.000 medarbetare. I och med förvärvet av ASG blir Securitas den ledande aktören inom den privata säkerhetsmarknaden för energikunder i Frankrike.

Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med 1 juni 2011.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662 

eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Securitas fokuserar på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov i 45 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 280 000 medarbetare skillnad. Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2011 kl. 09.00.
Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.