Skip to main content

Slutlig information beträffande Securitas AB 500 MEuro 6,125% Notes med förfall 2008

Publicerad
27 juni 2006 11:00

Slutlig information beträffande Securitas AB 500 MEuro 6,125% Notes med förfall 2008 med anledning av förslaget att bilda tre nya säkerhetsföretag att noteras på Stockholmsbörsen i september 2006, finns nu tillgänglig på Securitas hemsida www.securitasgroup.com/threenewcompanies.

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Brehmer, Senior Vice President, Investor Relations +44 (0) 20 8432 6523
Olof Bengtsson, Senior Vice President, Corporate Finance +44 (0) 20 8432 6526

Detta pressmeddelande finns även på Securitas hemsida: www.securitasgroup.com

Pressmeddelandet kan även laddas ner från medföljande länk:

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.