Skip to main content

Tore K Nilsen lämnar Securitas

Tore K Nilsen, divisionschef för Security Services Europe, lämnar Securitas för anställning i ett norskt företag.

Publicerad
09 januari 2008 08:30

Tore K Nilsen har varit anställd i Securitas sedan 1988 och ingått i koncernledningen sedan 1997.

Han kommer att arbeta kvar som längst till 1 juli 2008.


Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com


Information:
Gisela Lindstrand, Informationsdirektör Securitas AB, tel 08-657 7332 eller 070-287 8662Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 januari 2008 kl 08.30.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.