Skip to main content

Uppdatering från Securitas kapitalmarknadsdag

Securitas höll idag en kapitalmarknadsdag på huvudkontoret i Stockholm.

Publicerad
07 mars 2024 18:30

Ett antal ledande företrädare för koncernen gav en uppdatering av den framgångsrika transformationen av företaget under de senaste åren, den långsiktiga strategin och områden inom vilken den skall genomföras, en plan för att uppnå sina finansiella mål och sin starka position inom hållbarhet.

Koncernens samtliga finansiella mål upprepades, med en modifiering av målet om en nettoskuld i relation till EBITDA under 3,0x för att återspegla effekten från jämförelse-störande poster. Koncernens finansiella mål är:

         8–10 procents genomsnittlig årlig valutajusterad försäljningstillväxt inom teknik
och säkerhetslösningar

         8 procents rörelsemarginal för koncernen till utgången av 2025 med en ambition om >10 procents rörelsemarginal på lång sikt

         en nettoskuld i relation till EBITDA under 3,0x före jämförelsestörande poster

         rörelsens operativa kassaflöde ska vara 70–80 procent av rörelseresultatet före avskrivningar

“Arbetet med att transformera Securitas och integrera STANLEY Security – en resa om inleddes 2019 - går nu in i slutfasen och vi ser resultatet av investeringarna”, säger Magnus Ahlqvist, VD och koncernchef. ”Våra investeringar kommer att minska markant under 2024 då vi slutför vårt transformations- och integrationsarbete vilket ger oss förutsättningar för ytterligare förbättringar av vinst per aktie och kassaflöde till förmån för våra aktieägare kommande år:”

Kapitalmarknadsdagen sändes live, spelades in och finns tillgänglig på securitas.com.

Ytterligare information:

Micaela Sjökvist, IR-chef
076 116 7443, micaela.sjokvist@securitas.com

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.