Skip to main content

Utdelning och notering av Loomis på NASDAQ OMX Stockholm

Styrelsen i Securitas AB (”Securitas”) har beslutat föreslå att aktierna i Loomis AB (publ) (”Loomis”) delas ut till Securitas aktieägare och noteras på NASDAQ OMX Stockholm (”utdelningen”) under förutsättning att NASDAQ OMX Stockholms bolagskommitté slutgiltigt skulle godkänna börsnoteringen. I enlighet med besked från NASDAQ OMX Stockholms bolagskommitté uppfyller Loomis kraven för notering på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad
11 november 2008 16:00

Extra bolagsstämma för att fatta beslut om utdelningen förväntas hållas den 3 december 2008 och första handelsdag för handel med Loomis-aktien av serie B förväntas bli den 9 december 2008. Kallelsen till den extra bolagsstämman offentliggörs inom kort. Securitas offentliggjorde den 9 februari 2006 sin avsikt att – för att öka transparens, specialisering och aktieägarvärde – dela ut Securitas Systems AB (numera Niscayah AB), Securitas Direct AB och Loomis (f.d. Securitas Cash Handling Services) till Securitas aktieägare samt att notera bolagen på NASDAQ OMX Stockholm. Av flera skäl sköts utdelningen och noteringen av Loomis upp. Nu anser dock styrelserna för Securitas och Loomis att Loomis är redo att ta steget till att bli ett självständigt börsnoterat bolag. Varje femtal A-aktier i Securitas ska berättiga till en A-aktie i Loomis och varje femtal B-aktier i Securitas ska berättiga till en B-aktie i Loomis. Noteringsprospektet för Loomis distribueras omkring den 17 november 2008.

Preliminär tidplan:
14 november: Prospekt för Loomis offentliggörs
17 november: Prospektet distribueras till Securitas aktieägare
3 december: Extra bolagsstämma samt sista dag för handel i Securitas-aktien med rätt till deltagande i utdelningen, det vill säga rätt att erhålla aktier i Loomis
4 december: Första dag för handel i Securitas-aktien utan rätt till deltagande i utdelningen
8 december: Avstämningsdag vid VPC för rätt till utdelningen
9 december: Första dag för handel i Loomis-aktien på NASDAQ OMX Stockholm
16 februari: Helårsrapporter för januari-december 2008 offentliggörs för Securitas respektive Loomis som separata noterade bolag

Information:
Micaela Sjökvist, chef investerarrelationer
Telefon: 010-470 30 13. Mobil: 076-116 7443
Gisela Lindstrand, kommunikationsdirektör
Telefon: 010-470 30 11. Mobil: 070-287 86 62

Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 11 november 2008 kl 16.00.


Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.