Skip to main content

Valberedningen utsedd inför Securitas årsstämma 2019

Publicerad
17 oktober 2018 11:00

Följande representanter för Securitas AB:s aktieägare kommer vara ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2019:

- Carl Douglas, Investment AB Latour, [ordförande i valberedningen]
- Mikael Ekdahl, Melker Schörling AB
- Maria Nordqvist, Lannebo Fonder
- Johan Sidenmark, AMF Försäkring och Fonder
- Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder

Bolagets styrelseordförande, Marie Ehrling, ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde och även adjungeras till valberedningen.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2019 avseende stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, vice styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden, vice ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode för bolagets revisor samt eventuella förändringar av instruktionerna för valberedningen.

Årsstämman kommer att äga rum den 6 maj 2019 kl. 16.00 på Courtyard Marriott Hotel i Stockholm.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedningen@securitas.com.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information: Micaela Sjökvist, IR-chef och stf Kommunikationsdirektör, Securitas AB, mobil 076-116 7443 eller e-post micaela.sjokvist@securitas.com

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.