Skip to main content

Volvo Lastvagnar och Securitas skyddar godstransporter mot överfall

Attacker på lastbilsförare och deras gods kostar transportföretagen inom EU mångmiljardbelopp varje år. Volvo Lastvagnar och Securitas lanserar nu ett nytt säkerhetssystem som ska minska risken för stölder, kapning och andra hot.

Publicerad
11 juni 2008 16:24

Lastbilsförare och det gods de transporterar lever farligt på de europeiska vägarna. Det visar flera aktuella undersökningar. Årligen stjäls uppskattningsvis över 200 000 kommersiella lastfordon till ett värde av drygt 70 miljarder kronor. Detta enligt en undersökning som genomfördes 2007 på uppdrag av Europaparlamentet. Samtidigt uppger en av sex lastbilsförare i en undersökning av IRU (International Road Transport Union) att de någon gång de senaste fem åren blivit utsatta för någon typ av attack. En tredjedel av dem hade blivit överfallna flera gånger. I merparten av attackerna, cirka 60 procent, var huvudmotivet fordonet och dess last medan 40 procent riktades mot förarna och deras personliga tillhörigheter. Drygt 40 procent av överfallen skedde på parkeringsplatser avsedda för lastbilar.

”Attackerna utgör ett allvarligt hot mot den säkerhet och trygghet som yrkesförarna har rätt till i sin profession. De är också ett hot mot åkeriföretagen och de mycket stora värden som de ansvarar för gentemot lastägarna. Ytterst riskerar även slutkunderna att bli lidande för de förseningar som uppstår när gods försvinner”, säger Per-Anders Grösfjeld, som är marknadschef för transportinformationssystem på Volvo Lastvagnar.

För att göra vardagen tryggare för yrkesförare och skydda lastbilsgods från att bli stulet, har Volvo Lastvagnar och Securitas inlett ett samarbete. Tillsammans lanserar de ett säkerhetskoncept som bygger på Dynafleet, Volvos befintliga transportinformationssystem. Volvo Lastvagnar står bakom teknologin, Securitas ansvarar för själva driften.
Det nya säkerhetskonceptet, Security Service, introduceras under våren och innebär att föraren vid en nödsituation kan trycka på en larmknapp direkt från sin lastbilshytt. En signal går till Securitas larmcentral, som i sin tur kontaktar speditionsfirman eller den lokala polisen. Föraren kan också kontakta larmcentralen via sin mobiltelefon.

”Vi har redan verksamhet med liknande trafiksäkerhetskoncept i ett flertal länder och kan se mycket positiva resultat”, säger Lucien Meeus, chef på Securitas affärsområde Alert Services.

”Behovet av den här typen av tjänster växer och vår ambition är kunna erbjuda ännu bättre skydd mot stöld i framtiden. Vi utvecklar nu system som på distans kan låsa en stulen lastbils motor eller låsa fast en trailer vid dragbilen. Kombinationen av tjänsterna försvårar stöld av dragbil, trailer eller hela ekipaget”, säger Per Adamsson, chef för informationssystem på produktstrategi och planering på Volvo Lastvagnar.

För ytterligare information, kontakta:
Marie Vassiliadis, mediarelationer Europa, Volvo Lastvagnar, tel +46 31 322 41 27, e-mail marie.vassiliadis@volvo.com
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör, Securitas AB, tel:+46 70 287 8662, e-mail gisela.lindstrand@securitas.com

Volvo Lastvagnar tillhandahåller kompletta transportlösningar för professionella och affärsfokuserade kunder. Företaget erbjuder ett komplett produkterbjudande med medeltunga till tunga lastbilar med ett starkt globalt nätverk av 3 000 serviceställen i mer än 130 länder. Under 2007 sålde Volvo Lastvagnar mer än 100 000 lastbilar över hela världen. Volvo Lastvagnar ingår i Volvokoncernen, en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter och tjänster för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster.

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetslösningar som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i över 30 länder i Nordamerika, Sydamerika, Europa och Asien. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 250 000 medarbetare skillnad.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.