Skip to main content

Ytterligare regionalt förvärv i USA

Publicerad
02 augusti 2000 14:00

APG är baserat i Denver och har levererat säkerhetstjänster sedan 1979. Företaget bedriver verksamhet framförallt inom stationär bevakning, men också inom områdesbevakning. Företaget har verksamhet till största delen i Rocky Mountain och Pacific Northwest regionerna (Colorado, Washington, Oregon och Arizona) och har mer än 1.400 anställda.

Totala bevakningsmarknaden i de berörda delarna i Rocky Mountain och Pacific Northwest regionerna uppskattas till 8.600 MSEK (954 MUSD). Genom förvärvet blir Pinkerton regional marknadsledare med en marknadsandel på 18 procent.

Köpeskillingen uppgår till cirka 77 MSEK (8,6 MUSD). Förvärvet ger upphov till en goodwill på cirka 59 MSEK (6,6 MUSD), som skrivs av över 10 år.

Förvärvet kommer att inkluderas i Securitaskoncernen från augusti 2000 och kommer att bidra positivt till koncernens resultat under år 2000.

Inklusive detta förvärv, kommer Securitas amerikanska verksamhet att ha en årlig försäljning på
13.800 MSEK (1.530 MUSD).

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.