Skip to main content

Beslut vid Securitas extra bolagsstämma

Securitas AB (publ) har hållit extra bolagsstämma idag, den 9 december 2020.

Publicerad
09 december 2020 15:00

För att minska risken för spridning av coronaviruset samt för att följa myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes bolagsstämman, med stöd av tillfälliga regler, endast genom poströstning. 

Vinstutdelning
Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning ska lämnas med 4,80 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är fredagen den 11 december 2020 och utdelningen beräknas att sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg med början onsdagen den 16 december 2020. 

Ändring av bolagsordningen
Den extra bolagsstämman beslutade vidare att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Ändringarna i bolagsordningen består av vissa mindre redaktionella ändringar samt ändringar med anledning av lagändringar.  


Information:
Micaela Sjökvist, IR-chef, Securitas AB, mobil 076-116 7443 eller epost micaela.sjokvist@securitas.com

 

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.