Skip to main content

Förändring av antalet aktier och röster i Securitas

Securitas har, som tidigare offentliggjorts, genomfört en företrädesemission av aktier av serie A och serie B. Emissionen av aktier har resulterat i förändring av antalet aktier och röster i Securitas enligt följande:

Publicerad
31 oktober 2022 08:00

Före emissionen av nya aktier fanns sammanlagt 365 058 897 aktier i Securitas, varav 17 142 600 aktier av serie A, motsvarande 171 426 000 röster, och 347 916 297 aktier av serie B, motsvarande 347 916 297 röster, totalt motsvarande 519 342 297 röster.

Antalet aktier har genom emissionen av nya aktier ökat med 208 333 655, varav 9 795 771 aktier av serie A och 198 537 884 aktier av serie B. Antalet röster har ökat med 296 495 594. Per den 31 oktober 2022 finns det sammanlagt 573 392 552 aktier i Securitas, varav 26 938 371 aktier av serie A, motsvarande 269 383 710 röster, och 546 454 181 aktier av serie B, motsvarande 546 454 181 röster, totalt motsvarande 815 837 891[1] röster.

Inga av värdepapperna som nämns häri har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act.

 

Ytterligare information:

Investerare: Micaela Sjökvist, IR-chef: 076 116 7443, micaela.sjokvist@securitas.com

 

Informationen är sådan som Securitas ska offentliggöra enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2022 kl.8.00.

[1] Securitas innehav av egna aktier uppgår per den 31 oktober 2022 till 475 000 aktier av serie B.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.