Skip to main content

Förändringar i Securitas koncernledning och nya globala funktionella enheter

Vi skapar tre nya globala funktionella enheter och gör förändringar i Securitas koncernledning för att stötta vår strategi och på grund av framtida pensioneringar.

Publicerad
09 maj 2019 14:00

Vi fortsätter att leverera i enlighet med vår Vision 2020 med stark organisk försäljningstillväxt och förbättrade marginaler, och att forma strategin som kommer göra det möjligt för oss att öka takten ytterligare bortom 2020. Vårt fokus är att fortsätta specialisera våra säkerhetstjänster,att addera datadriven intelligens och leverera kundanpassade lösningar.

Tre nya globala funktionella enheter har skapats
För att ytterligare förstärka detta fokus, skapar vi f r o m den 1 juli 2019 tre nya globala funktionella enheter:
• Global Clients & Vertical markets, ansvarigt för våra största globala kunder och för att förstärka specialisering i nya vertikala marknader.
• Global Electronic Security Business Center, ansvarigt för att utveckla ett globalt angreppssätt med gemensamma verktyg, processer, produkter och tjänster inom elektronisk säkerhet.
• Global Guarding Center of Excellence, ansvarigt för att fortsätta förstärka vår basverksamhet genom global expertis, gemensamma verktyg och processer inom bevakningsverksamheten.

Förändringar i Securitas koncernledning
Som en naturlig följd av denna utveckling samt på grund av kommande pensioneringar, gör vi också förändringar i koncernledningen.
Följande förändringar gäller f r o m den 1 juli 2019:

• Brian Riis Nielsen utses till SVP Global Clients, chef för Global Clients & Vertical Markets, och medlem av Securitas koncernledning
• Tony Byerly fortsätter i sin roll som President, Securitas Electronic Security North America och utses till medlem av Securitas koncernledning. Tony Byerly kommer också leda enheten Global Electronic Security Business Center.
• Luis Posadas går i pension i sin roll som Divisional President Ibero-America och går ur Securitas koncernledning. Jorge Couto utses till Divisional President Ibero-America och medlem av Securitas koncernledning.
• Andreas Lindback fortsätter i sin roll som Divisional President AMEA och utses till medlem av Securitas koncernledning.
Följande förändringar träder i kraft den 1 januari, 2020:
• Santiago Galaz utses till Executive Chairman of Securitas North America och går ur Securitas koncernledning.
• Greg Anderson utses till President, North American Guarding, och medlem av Securitas koncernledning.
• José Castejon utses till Chief Operating Officer, North American Guarding och medlem av Securitas koncernledning. José kommer också leda enheten Global Guarding Center of Excellence.
• Bill Barthelemy går i pension i sin roll som Chief Operating Officer, North America and går ur Securitas koncernledning. Bill kommer att arbeta som rådgivare och fortsätta arbeta med utvalda kunder under 2021.
Därutöver har en process initierats för att anställa en SVP of People och medlem av Securitas koncernledning.
Följande personer fortsätter i sina nuvarande roller: Bart Adam (CFO), Peter Karlströmer (Divisional President Security Services Europe), Henrik Zetterberg (COO Security Services Europe), Aimé Lyagre (COO och CTO Security Services Europe), Marc Pissens (President Aviation), Martin Althén (CIO), Jan Lindström (SVP Finance), Frida Rosenholm (SVP General Counsel) and Helena Andreas (SVP Brand & Communications).

Teamet som ska leda nästa fas
“Nu när vi tar nästa steg i vår omvandling till ett intelligent säkerhetsföretag sätter vi också ledarskapet för framtiden på plats. Under de senaste åren har vi adderat extern expertis inom nyckelområden genom Martin Althén, Frida Rosenholm, Helena Andreas och Peter Karlströmer. Jag är också mycket glad att utse Brian Riis Nielsen, Tony Byerly, Greg Anderson, José Castejon, Jorge Couto och Andreas Lindback till Securitas koncernledning eftersom jag anser att deras framgång är bevis på det mycket starka ledarskape som vi har i vårt företag. De har alla lång erfarenhet av Securitas och vår bransch, och jag är övertygad om att de kommer upprätthålla kontinuitet och att genom sina viktiga roller fortsätta leverera förstklassiga tjänster till våra kunder, säger Magnus Ahlqvist, Securitas VD och koncernchef.
Magnus tillägger “Jag vill tacka Luis Posadas för hans starka bidrag till Securitas, särskilt i Spanien och i Europa, och för att han byggt det iberoamerikanska affärssegmentet. Jag vill också tacka både Santiago och Bill som har bidragit enormt till Securitas tillväxt i Nordamerika, liksom till vår utveckling för att bli ett globalt företag. Jag är mycket glad att Santiago Galaz och Bill Barthelemy stannar med oss i nya roller, så att vi kan fortsätta ta del av deras rika erfarenhet.
”Vi har en stark position som företag och ser fram emot att fortsätta leda utvecklingen inom säkerhetsbranschen” avslutar Magnus.

Om de nya medlemmarna I Securitas koncernledning
OM Brian Riis Nielsen
Brian Riis Nielsen utses till SVP for Global Clients och chef för Global Clients & Vertical Markets och medlem av Securitas koncernledning från 1 juli 2019. Han kommer att vara baserad i Köpenhamn. Brian är civilekonom från universitetet i Odense och har flertalet utbildningar inom risk och försäkringar från Insurance Academy i Danmark.
Brian har en solid erfarenhet av att bygga starka kundrelationer liksom av att få organisationer att växa och förändras, som både visades i hans roll som landschef i Danmark från 2007 och från hans roll som landschef i Storbritannien sedan 2013. Brian har tillbringat 15 år i försäkrings- och säkerhetsbranschen innan han började på Securitas 2002.
OM Tony Byerly
Tony Byerly fortsätter i sin roll som President, Securitas Electronic Security och utses till medlem av Securitas koncernledning från 1 juli 2019. Han kommer att vara baserad i Ohio och har en examen i Social Science and Business från Eureka College.
Sedan Tony kom till Securitas genom förvärvet av Diebold 2016, har Tony framgångsrikt lanserat och etablerat Securitas elektroniska säkerhetsplattform i USA, Kanada och Mexiko. Genom sin karriär har Tony utvecklat lönsamma verksamheter inom elektronisk säkerhet både i USA och internationellt och har fått stor erfarenhet av framgångsrikt ledarskap.
ABOUT Greg Anderson
Greg Anderson utses till President, North American Guarding och medlem av Securitas koncernledning från 1 januari 2020. Han kommer att vara baserad i New Jersey and har en examen inom Business/Marketing från California State University-San Bernardino.
Greg började på Securitas 2010 och hans senaste roll var som President i Pacific Region, där han byggt starka team och levererat mycket bra finansiella resultat.
ABOUT José Castejon
José Castejon utses till Chief Operating Officer, North American Guarding och medlem av Securitas koncernledning från 1 januari 2020. Han kommer att vara baserad i New Jersey har en examen i Business Administration från Florida International University.
José har varit Region President i South Region och Area Vice President i Orlando de senaste 12 åren med Securitas. José har lång och djup erfarenhet av bevakningsverksamheten och har konstant levererat starka resultat.
OM Jorge Couto
Jorge Couto utses till Divisional President, Ibero America och medlem av Securitas koncernledning från 1 juli 2019. Han kommer att vara baserad i Lissabon. Jorge studerade maskinteknik, marknadsföring och ledarskap och har en examen i säkerhet.
Som landschef i Securitas Portugal sedan december 2006 där han levererat ett utomordentligt bra resultat, är Jorge mycket bra förberedd att ta över ledarskapet för vårt iberoamerikanska affärssegment. Jorge är en sann Securitasveteran som började på företaget 1998 och har arbetat både som Branch och Area Manager.
ABOUT Andreas Lindback
Andreas Lindback fortsätter sin roll som Divisional President för AMEA och utses till medlem av Securitas koncernledning från 1 juli 2019. Han är baserad i Singapore och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
Andreas har innehaft sin nuvarande roll sedan 2017. Sedan han kom till Securitas 2011 har han haft roller som Divisional Controller i AMEA och Corporate Finance Manager på Securitas AB. Under de senaste åren har Andreas levererat avsevärd tillväxt och han har byggt ett starkt team i AMEA, där vi nu är väl positionerade med en tydlig strategi för att ytterligare bygga vidare i regionen.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:
Helena Andreas, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel +46 10 470 3011, mobil +46 72 709 3011, eller helena.andreas@securitas.com
Micaela Sjökvist, IR-chef Securitas AB, tel +46 10 470 3013, mobil +46 74 116 7443, eller micaela.sjokvist@securitas.com

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.