Skip to main content

Förändringar i Securitas koncernledning

Andreas Lindback utses till ny CFO från och med 16 augusti 2021 då Bart Adam avgår. Brett Pickens utses till Divisional President AMEA från och med 1 april 2021. 

Publicerad
04 februari 2021 08:55

Securitas bibehåller fokus på att fördjupa vår specialisering i var och en av de säkerhetstjänster vi erbjuder, och genom att lägga till datadriven intelligens och leverera kundcentrerade lösningar är målet att bli den självklara samarbetspartnern inom intelligenta säkerhetslösningar. Vi är glada att kunna befordra två av våra starka ledare under fortsättningen av vår förändringsresa, då en koncernledningsmedlem avgår. Alla övriga medlemmar av koncernledningen fortsätter i sina nuvarande roller.

Andreas Lindback, Divisional President AMEA sedan 2017 och anställd i Securitas sedan 2011, kommer ta över rollen som CFO den 16 augusti 2021. Brett Pickens, COO AMEA och anställd i Securitas sedan 2018, kommer ta över rollen som Divisional President AMEA och blir medlem i koncernledningen från och med den 1 april 2021.

  • Andreas har visat ett mycket skickligt ledarskap i många olika roller och har en djup förståelse av både vår affär och våra finansiella processer. Jag ser fram emot att arbeta ännu närmare med honom i hans nya roll. Brett har varit avgörande för att utveckla, förankra och leverera på vår strategi i AMEA och jag ser fram emot att fortsätta AMEAs tillväxt och ledarskap med Brett, säger Magnus Ahlqvist, VD och koncernchef.

Bart Adam, som varit anställd i Securitas sedan 2000 i ett flertal ledarroller och som CFO sedan 2013, har kommit överens med oss om att det är rätt tidpunkt att avgå. Bart stannar kvar i CFO-rollen tills den 15 augusti 2021 och lämnar därefter koncernledningen men fortsätter att stötta som VDs strategiska rådgivare fram till slutet av februari 2022.

  • Jag vill rikta ett stort tack till Bart för hans engagemang och betydande bidrag till Securitas under hans 21 år i företaget. Bart har varit en mycket uppskattad ledare och kollega till många av våra medarbetare, inte minst till mig själv, och varit avgörande för Securitas utveckling. Jag önskar honom allt gott framöver och ser fram en bra överlämning samt ett fortsatt gott under ytterligare ett år, säger Magnus Ahlqvist, VD och koncernchef.

OM Andreas Lindback

Andreas har innehaft sin nuvarande roll sedan 2017 och varit en del av koncernledningen sedan 2019. Sedan han kom till Securitas 2011 har han haft roller som Divisional Controller i AMEA och Corporate Finance Manager på Securitas AB. Under de senaste åren har Andreas levererat ansenlig tillväxt och han har byggt ett starkt team i AMEA, där vi nu exekverar enligt en tydlig strategi för att driva ytterligare tillväxt i regionen.

Andreas är svensk och kommer vara baserad i Stockholm och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

OM Brett Pickens

Brett har innehaft rollen som COO AMEA inom Securitas sedan 2018, där han har varit avgörande för att driva vår strategi att växa säkerhetslösningar liksom att säkerställa högkvalitativ leverans av våra kundlösningar. Innan han kom till Securitas innehade Brett seniora ledarroller inom ISS och Wilson Security i Asien-Stillahavsområdet.

Brett är australiensare och kommer vara baserad i Singapore. Han är APIS-utbildad i säkerhetsdrift och riskhantering.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com/sv

Information:

Press: Helena Andreas, Kommunikations- och HR-direktör, mobil 010  470 30 20 eller email press@securitas.com  

Investerare/analytiker: Micaela Sjökvist, IR-chef, mobil 076 116 7443 eller email micaela.sjokvist@securitas.com


Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.