Skip to main content

Melker Schörling lämnar över ordförandeklubban efter 30 år

Melker Schörling har beslutat att lämna uppdraget som ordförande i Securitas AB.

Publicerad
23 mars 2016 08:30

Melker Schörling kom till Securitas styrelse som ny VD 1987. Bolaget var då verksamt enbart i Sverige, med cirka 5 000 anställda. I dag finns koncernen i 53 länder med 320 000 medarbetare.

- Jag har fått uppleva en smått otrolig resa med detta fina bolag och jag ser fram emot att fortsatt vara med på tåget om än i en något annorlunda roll, kommenterar Melker Schörling sitt beslut.

- Arbetet i börsbolagens styrelser blir alltmer tidskrävande. Jag är ordförande i fem stora börsbolag och det är dags att minska något. Som en av huvudägarna ser jag nu fram emot att fortsätta som bollplank till Securitas styrelse och till VD i centrala affärsfrågor, säger Melker Schörling, som fyller 70 år nästa vår.

- Jag är samtidigt mycket glad för att Marie Ehrling med sin omfattande kompetens åtagit sig att framöver leda styrelsens arbete som ny ordförande i Securitas AB, avslutar Melker Schörling.

Den föreslagna styrelseordföranden Marie Ehrling säger i en kommentar:

- Säkerhetsbranschen genomgår för närvarande en stor omvandling, både i Sverige och internationellt. Securitas leder framgångsrikt denna utveckling och erbjuder idag en kombination av traditionell bevakning och avancerad säkerhetsteknik, vilket ger nya fördelar för våra kunder. Jag ser fram emot att få leda styrelsens arbete i den fortsatta utvecklingen av den strategi som arbetats fram under de senaste åren.

Samtidigt meddelas att Fredrik Palmstierna och Annika Falkengren beslutat lämna Securitas styrelse efter 31 respektive 13 år. Till ny ledamot föreslår valberedningen Anders Böös och avser vidare att under tiden fram till årsstämman den 4 maj lämna förslag även på en kvinnlig ledamot.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Kontakt:

Carl Douglas och Jan Svensson, Securitas valberedning, tel. 070-577 1640

Melker Schörling, epost melker.schorling@melkerschorlingab.se

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 320 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars 2016 kl. 08.30.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.