Skip to main content

Securitas AB Delårsrapport Januari–juni 2016

APRIL–JUNI 2016<br/><br/>• Försäljning 21 517 MSEK (19 875)<br/><br/>• Organisk försäljningstillväxt 8 procent (4)<br/><br/>• Rörelseresultat före avskrivningar 1 087 MSEK (926)<br/><br/>• Rörelsemarginal 5,1 procent (4,7)<br/><br/>• Vinst per aktie 1,73 SEK (1,51)<br/><br/>JANUARI–JUNI 2016<br/><br/>• Försäljning 42 131 MSEK (39 361)<br/><br/>• Organisk försäljningstillväxt 8 procent (5)<br/><br/>• Rörelseresultat före avskrivningar 2 083 MSEK (1 835)<br/><br/>• Rörelsemarginal 4,9 procent (4,7)<br/><br/>• Vinst per aktie 3,32 SEK (2,96)<br/><br/>• Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld 0,13 (0,19)

Publicerad
04 augusti 2016 13:00

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER

Stark organisk försäljningstillväxt

Den organiska försäljningstillväxten var exceptionellt stark även under det andra kvartalet, driven av god portföljsutveckling och tilläggsförsäljning som fortsatte på rekordhöga nivåer. Det mesta av dessa extra behov av säkerhet är kortsiktiga till sin natur, och förväntas minska under andra halvåret 2016. Securitas är väl positionerat för att hantera dessa högre nivåer av säkerhetsbehov, liksom den ökande oron för operationella avbrott på våra kunders anläggningar, genom att optimera stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrbevakning med elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag. Som ett resultat växer vi just nu snabbare än säkerhetsmarknaderna i USA och Europa liksom i många av de ibero-amerikanska länderna.

Vinst per aktie och rörelsemarginalen förbättrades

Den valutajusterade vinsten per aktie förbättrades med 19 procent under det andra kvartalet och med 16 procent under det första halvåret 2016. Rörelseresultatet förbättrades med 18 procent jämfört med det första halvåret föregående år, justerat för valutakursförändringar, och rörelsemarginalen förbättrades till 5,1 procent (4,7) i kvartalet och till 4,9 procent (4,7) under de första sex månaderna.

Fortsatt stark tillväxt av försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet

Försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet var stark under de första sex månaderna och i linje med våra förväntningar. Vi tror att vi kan fortsätta att öka försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet i en hög takt under de kommande åren, och att göra den till en betydande del av koncernens totala försäljning. Därutöver utgör det per den 1 februari 2016 slutförda förvärvet av Diebolds verksamhet inom elektronisk säkerhet i Nordamerika ett viktigt bidrag för att accelerera vår omvandling och vi har också nyligen ingått avtal om två medelstora förvärv inom elektronisk säkerhet i Europa.

Alf Göransson VD och koncernchef

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Analytiker och media är välkomna att delta i en telefonkonferens den 4 augusti 2016 kl 14.30, där Securitas VD och koncernchef Alf Göransson presenterar rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen kommer också att ljudsändas via Securitas hemsida. För att delta i telefonkonferensen under mötet, vänligen ring fem minuter innan mötet börjar, från:

USA: + 1 855 269 2605 Sverige: +

46 (0) 8 519 993 55 Storbritannien: 

+ 44 (0) 203 194 0550

Ljudsändningen av telefonkonferensen kan följas på denna länk: www.securitas.com/investerare/webcasts. En inspelad version av ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på www.securitas.com/investerare/webcasts efter telefonkonferensen.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer, + 46 10 470 3013

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör, + 46 10 470 3011

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Vi baserar våra säkerhetslösningar på kundens specifika behov utifrån olika kombinationer av stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrbevakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 330 000 medarbetare skillnad.

Securitas AB offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande kl 13.00 torsdagen den 4 augusti 2016.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.