Skip to main content

Securitas AB Delårsrapport Januari–mars 2016

JANUARI–MARS 2016<br/>• Försäljning 20 614 MSEK (19 486)<br/>• Organisk försäljningstillväxt 8 procent (5)<br/>• Rörelseresultat före avskrivningar 996 MSEK (909)<br/>• Rörelsemarginal 4,8 procent (4,7)<br/>• Vinst per aktie 1,59 SEK (1,46)<br/>• Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld 0,14 (0,20)

Publicerad
04 maj 2016 11:30

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER

Stark organisk försäljningstillväxt Den organiska försäljningstillväxten fortsatte att vara exceptionellt stark även under årets första kvartal. Vi uppskattar att vi växer snabbare än säkerhetsmarknaderna i USA och Europa liksom i många av de ibero-amerikanska länderna, huvudsakligen stöttat av vår strategi att leverera säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet. Tillväxten stöddes också av fortsatt högre behov av säkerhetstjänster i Europa.

Vinst per aktie och rörelsemarginalen förbättrades Den valutajusterade vinsten per aktie förbättrades med 14 procent under det första kvartalet. Rörelsemarginalen förbättrades till 4,8 procent (4,7).

Fortsatt stark tillväxt av försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet Försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet var stark i det första kvartalet och i linje med våra förväntningar. Vi tror att vi kan fortsätta att öka försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet i en hög takt under de kommande åren, och att göra den till en betydande del av koncernens totala försäljning. Därutöver utgör det per den 1 februari 2016 slutförda förvärvet av Diebolds verksamhet inom elektronisk säkerhet i Nordamerika ett viktigt bidrag för att accelerera vår omvandling av säkerhetsbranschen.

Alf Göransson VD och koncernchef

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Analytiker och media är välkomna att delta i en telefonkonferens den 4 maj 2016 kl 14.30, där Securitas VD och koncernchef Alf Göransson presenterar rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen kommer också att ljudsändas via Securitas hemsida. För att delta i telefonkonferensen under mötet, vänligen ring fem minuter innan mötet börjar, från:

USA: + 1 855 269 2605 Sverige: + 46 (0) 8 519 993 55 Storbritannien: + 44 (0) 203 194 0550

Ljudsändningen av telefonkonferensen kan följas på denna länk: www.securitas.com/investerare/webcasts. En inspelad version av ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på www.securitas.com/investerare/webcasts efter telefonkonferensen.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer, + 46 10 470 3013

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör, + 46 10 470 3011

Securitas AB offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande kl. 11.30 onsdagen den 4 maj 2016.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.