Skip to main content

Securitas AB Helårsrapport Januari–december 2015

OKTOBER–DECEMBER 2015<br/>• Försäljning 21 031 MSEK (18 983)<br/>• Organisk försäljningstillväxt 7 procent (5)<br/>• Rörelseresultat före avskrivningar 1 133 MSEK (1 017)<br/>• Rörelsemarginal 5,4 procent (5,4)<br/>• Vinst per aktie 1,83 SEK (1,74)<br/><br/>JANUARI–DECEMBER 2015<br/>• Försäljning 80 860 MSEK (70 217)<br/>• Organisk försäljningstillväxt 5 procent (3)<br/>• Rörelseresultat före avskrivningar 4 089 MSEK (3 505)<br/>• Rörelsemarginal 5,1 procent (5,0)<br/>• Vinst per aktie 6,67 SEK (5,67)<br/>• Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld 0,22 (0,18)<br/>• Föreslagen utdelning 3,50 SEK (3,00)

Publicerad
09 februari 2016 08:00

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER
Stark organisk försäljningstillväxt
Den organiska försäljningstillväxten var exceptionellt stark under årets sista kvartal. Den stöddes av fortsatt god försäljning i USA liksom av ett ökat säkerhetsbehov i Europa, samt av fortsatt positiv utveckling i Spanien och Latinamerika. Vi uppskattar att vi växer snabbare än säkerhetsmarknaderna i USA och Europa liksom i de ibero-amerikanska länderna, huvudsakligen stöttat av vår strategi av säkerhetslösningar och teknik.

Vinst per aktie förbättrades
Den valutajusterade vinsten per aktie förbättrades med 8 procent under 2015. Rörelsemarginalen var oförändrad under kvartalet och förbättrades något under helåret.

Fortsatt stark tillväxt av försäljningen av säkerhetslösningar och teknik
Försäljningen av säkerhetslösningar och teknik var stark. Den valutajusterade tillväxten under 2015 var 38 procent (28) och försäljningen uppgick till 9,3 miljarder SEK (6,5).

Vi tror att vi kan fortsätta att öka försäljningen av säkerhetslösningar och teknik i en hög takt under de kommande åren, och att göra den till en betydande del av koncernens totala försäljning.

Därutöver är förvärvet av de kommersiella avtalen och de operativa tillgångarna i Diebold Incorporated’s verksamhet inom elektronisk säkerhet i Nordamerika ett viktigt steg på vägen och möjliggör för oss att erbjuda kompletta integrerade säkerhetstjänster till våra nordamerikanska kunder. Förvärvet slutfördes den 1 februari 2016 och konsoliderades i Securitas från samma datum.

Alf Göransson
VD och koncernchef

PRESENTATION AV HELÅRSRAPPORTEN
Analytiker och media är välkomna att delta i en telefonkonferens den 9 februari 2016 kl 09.30, där Securitas VD och koncernchef Alf Göransson presenterar rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen kommer också att ljudsändas via Securitas hemsida. Inget informationsmöte kommer att äga rum på Securitas huvudkontor på Lindhagensplan i Stockholm. För att delta i telefonkonferensen under mötet, vänligen ring fem minuter innan mötet börjar, från:

USA: + 1 855 269 2605
Sverige: + 46 (0) 8 519 993 55
Storbritannien: + 44 (0) 203 194 0550

Ljudsändningen av telefonkonferensen kan följas på denna länk:
www.securitas.com/investerare/webcasts. En inspelad version av ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på www.securitas.com/investerare/webcasts efter telefonkonferensen.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer, + 46 10 470 3013
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör, + 46 10 470 3011

Securitas AB offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande kl 08.00 tisdagen den 9 februari 2016.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.