Skip to main content

Securitas AB Helårsrapport Januari–december 2016

OKTOBER–DECEMBER 2016<br/><br/>• Försäljning 23 715 MSEK (21 031)<br/><br/>• Organisk försäljningstillväxt 5 procent (7)<br/><br/>• Rörelseresultat före avskrivningar 1 241 MSEK (1 133)<br/><br/>• Rörelsemarginal 5,2 procent (5,4)<br/><br/>• Vinst per aktie 1,92 SEK (1,83)<br/><br/>JANUARI–DECEMBER 2016<br/><br/>• Försäljning 88 162 MSEK (80 860)<br/><br/>• Organisk försäljningstillväxt 7 procent (5)<br/><br/>• Rörelseresultat före avskrivningar 4 554 MSEK (4 089)<br/><br/>• Rörelsemarginal 5,2 procent (5,1)<br/><br/>• Vinst per aktie 7,24 SEK (6,67)<br/><br/>• Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld 0,13 (0,22)<br/><br/>• Föreslagen utdelning 3,75 SEK (3,50)

Publicerad
07 februari 2017 13:00

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER

Vi är stolta över att leverera ytterligare ett rekordår för Securitas. Med en organisk försäljningstillväxt på 7 procent (5) under 2016 växte vi snabbare än säkerhetsmarknaden, vi förbättrade rörelsemarginalen och den valutajusterade vinsten per aktie växte med 9 procent. Vi levererar också i enlighet med vår strategi. Säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet ökade med 56 procent (38) inklusive förvärv och 22 procent (35) organiskt, och representerade 14,1 miljarder SEK (9,3) eller 16,0 procent (11,5) av den totala försäljningen 2016. Vi tror att vi kan fortsätta att öka försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet i en hög takt även under de kommande åren, och att göra den till en betydande del av koncernens totala försäljning.

Marknadsläget i USA är fortsatt gynnsamt och vi är säkra på att vårt förvärv av Diebolds verksamhet inom elektronisk säkerhet möjliggör att ytterligare förbättra vår marknadsposition på den amerikanska säkerhetsmarknaden. Den europeiska marknaden har under det senaste året präglats av ökad social oro och högre behov av säkerhet. Dessa extra säkerhetsbehov har visat sig vara kortsiktiga och volatila till sin natur och förväntas fortsätta att minska under de kommande kvartalen. Detta faktum, i kombination med några få betydande kontraktsförluster och historiskt höga jämförelsetal, kommer att vända den positiva trenden av organisk försäljningstillväxt i Security Services Europe under de kommande kvartalen, men vi förväntar oss att den återhämtar sig under det andra halvåret 2017.

Nettoskuld i förhållande till EBITDA ökade till 2,4 (1,9) under 2016 främst som ett resultat av förvärven inom elektronisk säkerhet. Kassaflödet var svagare än förväntat i det sista kvartalet och vi har vidtagit åtgärder för att återställa det under 2017.

Våra investeringar i säkerhetstjänster under de senaste åren mottas också mycket väl på marknaden och våra ansträngningar att optimera kundernas säkerhetskostnader medför just nu att vi växer snabbare än säkerhetsmarknaderna i USA och Europa liksom i många av de ibero-amerikanska länderna. Som en viktig del av vårt strategiarbete Vision 2020 investerar vi också i digitaliseringen av våra kunders realtids- och historiska data för att gradvis kunna producera mer proaktiva säkerhetslösningar. I kombination med vår strategi för säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet kommer proaktiv säkerhet att skapa mervärde för kunderna, liksom ökad säkerhet, och stärka vårt ledarskap på den globala säkerhetsmarknaden.

Alf Göransson

VD och koncernchef

FINANSIELL INFORMATION

PRESENTATION AV HELÅRSRAPPORTEN

Analytiker och media är välkomna att delta i en telefonkonferens den 7 februari 2017 kl 14.30, där Securitas VD och koncernchef Alf Göransson presenterar rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen kommer också att ljudsändas via Securitas hemsida. För att delta i telefonkonferensen under mötet, vänligen ring fem minuter innan mötet börjar, från:

USA: + 1 855 269 2605 Sverige: 

+ 46 8 519 993 55 Storbritannien: 

+ 44 203 194 0550

Ljudsändningen av telefonkonferensen kan följas på denna länk: www.securitas.com/investerare/webcasts. En inspelad version av ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på www.securitas.com/investerare/webcasts efter telefonkonferensen.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer, + 46 10 470 3013

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör, + 46 10 470 3011

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Vi baserar våra säkerhetslösningar på kundens specifika behov utifrån olika kombinationer av stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrbevakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 330 000 medarbetare skillnad.

Securitas AB offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande kl 13.00 tisdagen den 7 februari 2017.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.