Skip to main content

Securitas AB:s styrelseordförande Marie Ehrling avböjer omval

Styrelsens ordförande i Securitas AB, Marie Ehrling, har idag informerat valberedningen om att hon avböjer omval vid årsstämman 2021. 

Publicerad
10 november 2020 08:00

Marie Ehrling valdes in i Securitas AB:s styrelse 2006 och valdes till styrelseordförande 2016. Valberedningen i Securitas AB inleder arbetet med att hitta en ersättare för Marie Ehrling i tid till årsstämman 2021. 

Marie Ehrling kommenterar: ”Securitas har idag en mycket stark position, är världsledande inom sin bransch och står väl förberett inför branschens pågående omdaning. Företaget genomgår just nu en genomgripande omvandling med syfte att också bli ledande inom Intelligent säkerhet. All verksamhet inom Securitas bygger på grundläggande och starka värderingar, vilka har spelat en nyckelroll i Securitas framgång under många decennier. Det har varit ett privilegium för mig att ha fått möjlighet att bidra till Securitas utveckling under snart 15 år.”

”Jag vill uttrycka vår uppriktiga tacksamhet till Marie för att hon ställde upp som ordförande efter Melker Schörling. Maries bidrag, först som styrelsemedlem och senare som styrelsens ordförande, har varit utomordentligt starkt och tydligt. Hennes ledarskap har tagit Securitas in i den oerhört viktiga omvandling som vi nu är mitt i och vars behållning vi kommer skörda över flera decennier”, säger Carl Douglas, representant för Securitas största ägare Investment AB Latour samt vice styrelseordförande i Securitas AB.   

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på:  www.securitas.com

Information:
Press: Helena Andreas, Kommunikations- och HR-direktör, Securitas AB, telefon: 010-470 30 20, eller email press@securitas.com
Investerare/Analytiker: Micaela Sjökvist, IR-chef, Securitas AB, mobil: 076-116 7443 eller email micaela.sjokvist@securitas.com

Denna information är sådan som Securitas AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen 
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2020 kl.08.00 CET.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.