Skip to main content

Securitas ambition är att fördubbla säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet till 2023 och uppdaterar finansiella mål

Securitas arrangerar kapitalmarknadsdag i Stockholm i dag och kommer att presentera en ny ambition för försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet: att fördubbla affären från cirka 20 miljarder SEK 2018 till 40 miljarder SEK till 2023. Securitas uppdaterar också sina officiella finansiella mål.

Publicerad
05 december 2019 08:45

På kapitalmarknadsdagen i Stockholm idag kommer Securitas presentera sin nya ambition för försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet: att fördubbla affären från cirka 20 miljarder SEK 2018 till 40 miljarder SEK till 2023. Securitas uppdaterar också sina officiella finansiella mål. Målet att ha årlig ökning med 10 procent av vinst per aktie över en konjunkturcykel förblir detsamma, och målet att ha ett fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld om 0,20 ersätts av målet nettoskuld i förhållande till EBITDA på i genomsnitt 2,5. Ett nytt mål relaterat till kassaflöde introduceras: rörelsens kassaflöde ska vara 70 till 80 procent av rörelseresultatet. Utdelningspolicyn om 50 till 60 procent av nettoresultatet är oförändrad.
 

Securitas leder transformationen av den globala säkerhetsbranschen, från traditionell bevakning till ett bredare utbud av säkerhetstjänster, omfattande stationär bevakning, mobila bevakningstjänster, fjärrbevakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag. Dessa säkerhetstjänster säljs antingen enskilt eller kombinerade som säkerhetslösningar till kunderna. Under 2018 stod försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet för 20 procent, eller cirka 20 miljarder SEK, av koncernens totala försäljning och gav en rörelsemarginal på cirka 10 procent.
 

På kapitalmarknadsdagen i dag presenterar Securitas också sin strategi för de kommande åren. Den önskade positionen ”the intelligent protective services partner” ska uppnås genom fokus på de tre nyckelområdena kundengagemang, ledarskap inom säkerhetstjänster och innovation, samt effektivitet.
 

”Vår omvandling positionerar oss att förstärka vår ledande position i säkerhetsbranschen, säger Magnus Ahlqvist, Securitas VD och koncernchef. ”Vi agerar från en stark position och vi ser nya möjligheter inom en stor, växande marknad i förändring. Vi har tydliga mål för att driva värde på lång sikt till våra kunder och aktieägare och vi har organisationen, ledarna och människorna redo att verkställa”.

 

Kapitalmarknadsdagen kommer att webbsändas live idag och börjar kl 13.00 svensk tid. Vänligen följ länken för registrering: https://securitas.videosync.fi/2019-12-05-investor_day2019/register      
 

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:
Micaela Sjökvist, IR-chef Securitas AB, mobil 076-1167443 eller micaela.sjokvist@securitas.com

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.