Skip to main content

Securitas ändrar dag för publicering av delårsrapport till söndagen den 22 oktober 2017

NY DAG OCH TID: Securitas AB kommer att publicera delårsrapport för januari-september 2017 söndagen den 22 oktober ca kl 20.00 svensk tid.

Publicerad
21 oktober 2017 15:00

Sent på fredagskvällen stals personlig egendom från en av Securitas chefer, däribland visst arbetsmaterial relaterat till Securitas finansiella rapportering av det tredje kvartalet 2017. Som en konsekvens har Securitas beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av delårsrapporten för januari-september 2017 än vad som tidigare annonserats.

Söndagen den 22 oktober ca kl 20.00 

Rapporten offentliggörs Rapporten skickas som pressmeddelande via Cision (www.cision.se) och publiceras automatiskt på www.securitas.com efter offentliggörande.

Måndagen den 23 oktober kl 13.30

Presentationsbilder tillgängliga För presentationsbilder, följ länken www.securitas.com/presentationer

Måndagen den 23 oktober kl 14.00

Telefonkonferens och ljudsändning Analytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens kl 14.00 där Securitas VD Alf Göransson presenterar rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen omfattar även en ljudsändning via Securitas hemsida.

För att följa telefonkonferensen, vänligen ring in fem minuter i förväg:

USA: +1 855 269 2605

Sverige: 08-519 993 55

Storbritannien: +44 203 194 0550

Ljudsändningen av telefonkonferensen kan följas på denna länk: www.securitas.com/webbsandningar. En inspelad version av ljudsändningen kommer att publiceras på samma webbsida efter telefonkonferensen.

Information:

Micaela Sjökvist, Head of Investor Relations, Mobil: 076-116 7443

Gisela Lindstrand, kommunikationsdirektör, Mobil: 070-287 86 62

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Vi baserar våra säkerhetslösningar på kundens specifika behov utifrån olika kombinationer av stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrbevakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 335 000 medarbetare skillnad.

Denna information är sådan som Securitas AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2017 kl.15.00 CET.

Securitas AB (publ.) P.O. Box 12307, S-102 28 Stockholm, Sweden Corp. ID no: 556302–7241 Visiting address: Lindhagensplan 70 Telephone: +46 (0) 10 470 30 00 Facsimile: +46 (0) 10 470 31 22 www.securitas.com

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.