Skip to main content

Securitas annonserar nya finansiella mål och uppdatering avseende Stanley Security

I samband med förvärvet av STANLEY Security, som slutfördes och konsoliderades i Securitas den 22 juli 2022, har koncernen fastställt nya finansiella mål om 8-10 procents årlig valutajusterad försäljningstillväxt inom teknik & lösningar , en rörelsemarginal för koncernen på 8 procent vid utgången av 2025 och en nettoskuld i relation till EBITDA under 3,0x. Securitas kommer att presentera strategin och planen för att nå de nya målen såväl som en uppdatering avseende STANLEY Security vid en investerarpresentation idag kl. 14.00.

Publicerad
24 augusti 2022 13:00

Att föra samman Securitas och STANLEY Security är en händelse som definierar branschen. Vi kommer att ha enastående position att tillgodose våra kunders komplexa säkerhetsbehov och genom att slås samman skapar vi en stark global teknikplattform som kommer att framtidssäkra verksamheten för nästa generations säkerhetslösningar. Vi kommer nu att påbörja en riktigt spännande resa som ett företag, och med sikte på värdeskapande tillväxt de kommande åren. 
 

De nya finansiella målen är i linje med strategin att bli en partner inom säkerhetslösningar med världsledande teknik och expertis, väl positionerad för att leverera stark tillväxt och ökade marginaler:

•    8-10 procents genomsnittlig årlig valutajusterad försäljningstillväxt inom teknik & lösningar  

•    8 procents rörelsemarginal för koncernen till utgången av 2025 med en ambition om >10 procents rörelsemarginal på lång sikt 

•    En nettoskuld i relation till EBITDA under 3,0x
 

De nya marginalmålen ersätter tidigare mål på vinst per aktie med en genomsnittlig ökning på 10 procent per år samt marginalmålen inom respektive affärssegment hänförliga till affärstransformationsprogrammen inom koncernen.
 

Målet för rörelsens kassaflöde om 70-80 procent av rörelseresultatet före avskrivningar kvarstår, och det nya målet på kapitalstruktur om en nettoskuld i relation till EBITDA om i genomsnitt under 3,0x ersätter det tidigare målet om en nettoskuld i relation till EBITDA om i genomsnitt 2,5x och förväntas uppnås 2024.
 

Utdelningspolicyn är oförändrad och kvarstår mellan 50–60 procent av årets nettoresultat över tid.
 

Den strategiska transformationsambitionen – att fördubbla försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet till 2023, jämfört med 2018, har upphört då ambitionen uppfylldes genom förvärvet av STANLEY Security.
 

Integrationen av STANLEY Security går bra och enligt plan. Under 2021 hade STANLEY Security en tillväxt i orderstocken av installationer om 33 procent. Justerad försäljning uppgick till cirka 1 650 MUSD med organisk försäljningstillväxt på 7 procent under året och den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 11 procent.
 

Under det första halvåret 2022 hade STANLEY Security en rekordstor orderstock av installationer, med tillväxt på 18 procent jämfört med samma period föregående år. Den justerade försäljningen uppgick till cirka 805 MUSD med en organisk försäljningstillväxt på 3 procent. Den justerade EBITDA-marginalen4 uppgick till 9 procent, tillfälligt påverkad av coronapandemin, globala leveransproblem, inflationsdrivna kostnadsökningar och föråldrade prissättningsprocesser. Lönsamheten förbättrades i det andra kvartalet 2022 jämfört med det första kvartalet 2022 med en fortsatt positiv trend. Prissättning, effektivitet och kostnadsåtgärder har implementerats, och tillsammans med en bra kommersiell aktivitet och ett ökat genomförande av värdeskapande, kommer detta förbättra lönsamheten framgent.

Välkommen till vår investerarpresentation i dag den 24 augusti kl 14.00 till cirka kl. 16.00. Se detaljer nedan.


13.00 Presentationsbilder tillgängliga


14.00 Presentation och därefter möjlighet att ställa frågor
 

Livesändningen av investerarpresentationen och telefonkonferensen kan följas via denna länk: www.securitas.com/webbsandningar
 

Frågor till ledningen kan ställas per telefon eller via ett webbformulär. För att ställa frågor per telefon, anslut till telefonkonferensen genom att registrera er via denna länk Till telefonkonferensen
 

Efter att ni registrerat er till telefonkonferensen kommer ni att få telefonnummer och konferens-id för att nå telefonkonferensen. Om ni vill ställa frågor, tryck *5 på telefonen för att placeras i frågekön.
 

Om ni registrerar er i förväg, vänligen notera telefonnummer och konferens-id. I annat fall behöver ni registrera er igen.
 

En inspelad version av livesändningen kommer att publiceras på samma webbsida efter presentationen. Vi bryr oss om din integritet och vi vill vara transparenta med hur vi samlar in och använder dina personuppgifter när du deltar i telefonkonferensen. Följ denna länk för att läsa vår integritetspolicy för telefonkonferens/livesändning i samband med publicering av delårsrapporter och investerarpresentationer (endast tillgänglig på engelska): www.securitas.com/integritetspolicy-ljudsandningar  

Ytterligare information:
Investerare: Micaela Sjökvist, IR-chef; 076 116 7443; micaela.sjokvist@securitas.com
Media: Helena Andreas, Kommunikations- och HR-direktör; 010 470 30 20, press@securitas.com
 


Denna information är sådan som Securitas AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2022 kl. 13.00 (CEST). 

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.