Skip to main content

Securitas emitterar 6-årigt obligationslån

Securitas AB har emitterat ett 6-årigt obligationslån på 350 MEUR i Eurobondmarknaden.

Publicerad
15 mars 2016 16:15

Kupongräntan sattes till 1,25 procent och förfallodag är den 15 mars 2022. Likviden från lånet kommer att användas till att refinansiera existerande kreditfaciliteter som utnyttjades för att finansiera förvärvet av de kommersiella avtalen och operativa tillgångarna i Diebolds verksamhet inom Electronic Security i Nordamerika samt för andra koncernövergripande syften. Ledande arrangörsbanker var Citi, ING, KBC och SEB.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information: Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com Micaela Sjökvist, Chef Investor Relations, Securitas AB, mobil 076-116 74 43, eller epost micaela.sjokvist@securitas.com

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 320 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 mars 2016 kl.16.15.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.