Skip to main content

Securitas fortsätter att genomföra strategin och inleder affärstransformation i Europa och Ibero-Amerika

Affärstransformationen av Security Services Europe and Security Services Ibero-America har målsättningen att öka rörelsemarginalen i segmenten till cirka 6,5 procent respektive 6,0 procent, vid färdigställandet 2024. Jämförelsestörande poster om cirka -1 400 MSEK och investeringar om cirka -1 100 MSEK är planerade under åren 2021–2023.

Publicerad
04 februari 2021 07:55

Under 2019 lanserade Securitas två omfattande transformationsprogram inom koncernen. Det första programmet innebär en genomgripande modernisering av den globala IS/IT-plattformen i koncernen, och det andra programmet är ett affärstransformationsprogram inom Security Services North America med syfte att öka effektiviteten. Under 2020 nåddes viktiga milstolpar inom bägge programmen. Implementeringen fortlöper väl och förväntas att slutföras enligt plan vid utgången av 2021, i linje med att nå de finansiella målen av programmen 2022.

Magnus Ahlqvist, Securitas VD och koncernchef: ”Vi fortsätter nu att genomföra strategin genom att lansera ett affärstransformationsprogram i Europa och Ibero-Amerika. Detta program för Europa och Ibero-Amerika syftar till att skapa bättre skalfördelar, både inom och mellan länder och är inspirerat av transformationsprogrammet som vi påbörjade i Nordamerika för två år sedan. Våra kunders behov förändras och att tillmötesgå dem är vår främsta prioritering, allt från globala kunder till det snabbt växande segmentet med små och medelstora företag.

För detta ändamål kommer vi att investera väsentligt i IT-system för att stötta våra ledare och medarbetare med de senaste verktygen och effektiva processer. Inom ramen för det nya programmet kommer vi även att skapa en specialiserad organisation för säkerhetslösningar för att accelerera tillväxten av vår prioriterade verksamhet inom säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet, såväl som att stärka och digitalisera vårt unika bevakningserbjudande ytterligare”.

Hänförligt till detta program kommer cirka -1 400 MSEK redovisas som jämförelsestörande poster under perioden 2021–2023. Dessa kostnader avser främst nedskrivning av tillgångar, systemintegration och organisatoriska omstruktureringskostnader. Vi kommer investera cirka -1 100 MSEK i denna modernisering.

Affärstransformationsprogrammet i Europa har målsättningen att öka rörelsemarginalen i Europa till cirka 6,5 procent 2024, med den första positiva effekten under 2022 och gradvis öka därefter. Affärstransformationsprogrammet i Security Services Ibero-America har målsättningen att öka rörelsemarginalen till cirka 6,0 procent 2024.

Information:
Telefonkonferens den 4 februari kl 09.30 i anslutning till presentationen av helårsrapporten 2020. Analytiker och media inbjuds att delta i telefonkonferensen med Securitas VD och koncernchef Magnus Ahlqvist samt finansdirektör Bart Adam. Telefonkonferensen omfattar även en ljudsändning via Securitas hemsida. För att följa telefonkonferensen, vänligen ring in fem minuter i förväg: 
 
USA: +1 631 913 1422 
Sverige: 08 566 426 51 
Storbritannien: +44 333 3000 804 

Vänligen använd följande pinkod för telefonkonferensen: 621 490 78# 

Journalister/press: Helena Andreas, SVP Communications & People, Securitas AB, tel 010 470 30 20 
eller epost  press@securitas.com

Investerare/analytiker: Micaela Sjökvist, IR-chef Securitas AB, mobil 076-116 7443 eller epost micaela.sjokvist@securitas.com 

Detta pressmeddelande finns tillgängligt på: www.securitas.com/sv

Denna information är sådan som Securitas AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen 
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 februari kl. 07.55 CET.


 

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.