Skip to main content

Securitas ingår ett 4+1 års låneavtal som refinansierar en stor del av den befintliga bryggfaciliteten för förvärvet

Securitas ingår ett fyraårigt låneavtal om 1 100 MEUR tillsammans med nio av sina relationsbanker, med möjlighet för parterna att förlänga ytterligare ett år.

Publicerad
18 januari 2023 20:00

Likviden kommer att användas för att refinansiera en stor del av den återstående bryggfaciliteten på 2 315 MUSD relaterad till förvärvet av STANLEY Security, vilket slutfördes den 22 juli 2022.

"Genom att ingå det långfristiga låneavtalet säkrar vi en stor del av den återstående bryggfaciliteten efter STANLEY-transaktionen med långfristiga skulder till konkurrenskraftiga villkor. Vidare kan faciliteten återbetalas i förskott vilket skapar flexibilitet i den framtida upplåningsstrategin. Refinansieringen av den återstående delen av bryggfaciliteten går enligt plan”, säger Andreas Lindback, CFO för Securitas.

De banker som deltar i lånet är Danske Bank och SEB som Bookrunners och huvudarrangör tillsammans med Bank of America, BBVA, Crédit Industriel et Commercial (CIC), Commerzbank, ING, KBC and UniCredit Bank Austria som huvudarrangörer.

 

 

Ytterligare information:

Investerare: Micaela Sjökvist, IR-chef, 076 116 7443, micaela.sjokvist@securitas.com

 

 

Denna information är sådan som Securitas AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2023 kl. 20.00 CET.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.