Skip to main content

Securitas publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2018

Securitas ABs års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2018 är nu tillgänglig.

Publicerad
12 april 2019 09:10

Års- och hållbarhetsredovisningen för 2018 kan läsas och laddas ned från Securitas webbplats: https://www.securitas.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/arsredovisningar/ . Den tryckta versionen av års- och hållbarhetsredovisningen 2018 kan beställas från Securitas orderservice på webbplatsen: www.securitas.com/sv/investerare/bestall-och-prenumerera/bestall-tryckt-information/

I år har vi skapat en digital och interaktiv kortversion av vår års- och hållbarhetsredovisning. Se korta fakta om vårt företag och en videohälsning från vår VD och koncernchef Magnus Ahlqvist: https://annualreport.securitas.com/sv/

Securitas årsstämma hålls den 6 maj 2019 kl. 16.00 på Courtyard Marriott Hotell, Rålambshovsleden 50 i Stockholm. För registrering och ytterligare information gällande Securitas årsstämma 2019, vänligen gå till https://www.securitas.com/arsstamma2019 

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:
Micaela Sjökvist, IR-chef Securitas AB, mobil 076-116 7443, eller epost micaela.sjokvist@securitas.com

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.