Skip to main content

Securitas publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2019

Securitas ABs års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2019 är nu tillgänglig. 

Publicerad
25 mars 2020 11:30

Års- och hållbarhetsredovisningen för 2019 kan läsas och laddas ned från Securitas webbplats: https://www.securitas.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/arsredovisningar/

 
Den tryckta versionen av års- och hållbarhetsredovisningen 2019 kommer att finnas tillgänglig från och med den 16 april 2020 och kan då beställas från Securitas orderservice på webbplatsen: www.securitas.com/sv/investerare/bestall-och-prenumerera/bestall-tryckt-information/


Det finns också en digital och interaktiv kortversion av vår års- och hållbarhetsredovisning tillgänglig här: https://annualreport.securitas.com/sv


Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com


Information:
Micaela Sjökvist, IR-chef Securitas AB, mobil 076-116 7443, eller epost micaela.sjokvist@securitas.com
 

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.