Skip to main content

Securitas publicerar Års- och hållbarhetsredovisning för 2021

Års- och hållbarhetsredovisningen för 2021 är nu tillgänglig och kan läsas och laddas ned från Securitas webbplats: https://www.securitas.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/arsredovisningar/

Publicerad
25 mars 2022 13:00

Det finns också en digital och interaktiv kortversion på engelska av vår Års- och hållbarhetsredovisning tillgänglig här: https://annualreport.securitas.com

Den svenska Års- och hållbarhetsredovisningen finns även tillgänglig på Securitas webbplats i European Single Electronic Format (ESEF).

I vår strävan att minska vår miljöpåverkan kommer vi inte att trycka Års- och hållbarhetsredovisningen längre.

 

Denna information är sådan som Securitas AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 mars 2022 kl. 13.00 CET.

 

 

Ytterligare information:

Micaela Sjökvist, IR-chef; +46 76 116 7443, micaela.sjokvist@securitas.com

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.