Skip to main content

Securitas publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2022

Års- och hållbarhetsredovisningen för 2022 är nu tillgänglig och kan läsas och laddas ned från Securitas webbplats: https://www.securitas.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/arsredovisningar/

Publicerad
31 mars 2023 10:00

Den svenska års- och hållbarhetsredovisningen för 2022 finns även tillgänglig på Securitas webbplats i European Single Electronic Format (ESEF).

I vår strävan att minska vår miljöpåverkan trycker vi inte års- och hållbarhets-redovisningen längre.

 

Ytterligare information:

Investerare: Micaela Sjökvist, IR-chef; +46 76 116 7443, micaela.sjokvist@securitas.com

 

 

Denna information är sådan som Securitas AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2023 kl. 10.00 CET.

 

 

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.