Skip to main content

Securitas slutför förvärv av Diebolds nordamerikanska verksamhet för elektronisk säkerhet

Berörda myndigheter i USA har godkänt Securitas förvärv av Diebolds nordamerikanska verksamhet för elektronisk säkerhet.

Publicerad
01 februari 2016 18:00

Som kommunicerats den 25 oktober 2015 har Securitas kommit överens om att förvärva Diebolds nordamerikanska verksamhet för elektronisk säkerhet. Företaget hade under perioden 30 juni 2014 till 30 juni 2015 en total försäljning på cirka 2 820 MSEK (330 MUSD). Köpeskillingen uppgår till cirka 2 990 MSEK (350 MUSD).

– De senaste åren har vi fokuserat på att stärka vår tekniska expertis och komma långt för att bli det ledande bolaget för säkerhetslösningar. Securitas ligger i framkant vad gäller omvandlingen av säkerhetsbranschen, och vi får dagligen bevis på det i våra kontakter med befintliga och potentiella kunder. I och med förvärvet av Diebolds nordamerikanska verksamhet inom elektronisk säkerhet kommer vi att kunna öka takten i utvecklingen ytterligare, säger Securitas VD och koncernchef Alf Göransson.

Förvärvet konsolideras i Securitas från och med den 1 februari 2016.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662
eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 320 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 februari 2016 kl. 18.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.