Skip to main content

Securitas stärker sin position som ledande säkerhetsföretag i Tyskland

Securitas har tecknat avtal om att förvärva säkerhetsföretaget Dracht+Schutz  i Tyskland. Enterprise value uppskattas till 115 MSEK (12,5 MEUR).

Publicerad
12 april 2016 08:00

Dracht+Schultz Unternehmengruppe är en heltäckande leverantör inom elektronisk säkerhet. Företaget erbjuder ett brett spektrum av konsulttjänster, design, installation och underhåll av inbrotts- och brandskyddssystem, övervakningskameror samt system för tillträdeskontroll och perimeterskydd. Draht+Schutz har verksamhet i hela Tyskland och riktar sig främst till små och medelstora kunder. Företaget har starkt fokus på affärskedjor med verksamhet på många platser samt bensinstationer, till vilka de erbjuder standardiserade lösningar och en hög grad av processautomatisering.

Draht+Schutz har 160 medarbetare och årlig försäljning på cirka 175 MSEK (19 MEUR).

- Under de senaste åren har vi fokuserat på att stärka vår tekniska expertis och kommit långt i arbetet med att bli det ledande säkerhetsföretaget i Tyskland. Med förvärvet av Draht+Schutz kan vi ytterligare accelerera vår utveckling i Tyskland, säger Securitas VD och koncernchef Alf Göransson.

Förvärvet är föremål för myndighetsgodkännande. Förvärvet väntas slutföras under andra kvartalet 2016, då verksamheten konsolideras i Securitas.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information: Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Vi baserar våra säkerhetslösningar på kundens specifika behov utifrån olika kombinationer av stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrbevakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 330 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2016 kl. 08.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.