Skip to main content

Securitas VD och koncernchef Alf Göransson utsatt för stulen identitet och förfalskad konkursansökan

Securitas VD och koncernchef Alf Göransson har blivit utsatt för stulen identitet och förfalskad konkursansökan.

Publicerad
12 juli 2017 08:00

Securitas VD och koncernchef Alf Göransson blev i slutet av mars i år bestulen på sin personliga identitet då en person ansökte om ett lån i Alf Göranssons namn.

Ärendet polisanmäldes av Alf Göransson den 5 april 2017. Alf Göransson har inte fått någon information om lånet betalats ut, vilken summa det gäller och vilken typ av lån som sökts.

Den 10 juli 2017 blev Alf Göransson försatt i konkurs av Stockholms tingsrätt, utan kontakt innan beslut.

Tingsrättens beslut är grundat på en förfalskad ansökan i vilken Alf Göransson begär sig själv i konkurs. Händelsen har polisanmälts och beslutet kommer att överklagas till hovrätten omgående under onsdagen. Den av tingsrätten utsedde konkursförvaltaren är vidtalad och uppger att han kommer att tillstyrka överklagandet av konkursbeslutet, som därmed förväntas undanröjas.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information: Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Vi baserar våra säkerhetslösningar på kundens specifika behov utifrån olika kombinationer av stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrbevakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 335 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juli 2017 kl. 08.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.