Skip to main content

Svea Hovrätt har beslutat upphäva Stockholms Tingsrätts beslut avseende förfalskad konkursansökan

Svea Hovrätt har beslutat att upphäva Stockholms Tingsrätts beslut om att försätta Securitas VD och koncernchef Alf Göransson i konkurs.

Publicerad
12 juli 2017 16:30

Den 10 juli 2017 blev Alf Göransson försatt i konkurs av Stockholms Tingsrätt, utan kontakt före beslut. Tingsrättens beslut var grundat på en förfalskad ansökan, i vilken Alf Göransson begärde sig själv i konkurs.  Händelsen polisanmäldes och beslutet överklagades till hovrätten, som nu i eftermiddags beslutat att undanröja konkursbeslutet.

Bolagsverket beslutade, som en följd av Stockholms Tingsrätts beslut, att avregistrera Alf Göransson som VD för Securitas. Det ankommer nu på Bolagsverket att skyndsamt återställa den tidigare registreringen.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information: Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Vi baserar våra säkerhetslösningar på kundens specifika behov utifrån olika kombinationer av stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrbevakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 335 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juli 2017 kl.16.30.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.