Skip to main content

Valberedningen i Securitas föreslår ny styrelseordförande och nya styrelseledamöter

Valberedningen i Securitas, världsledande partner inom intelligenta säkerhetstjänster, föreslår att Jan Svensson väljs till ny styrelseordförande på bolagets årsstämma den 5 maj 2021. Valberedningen föreslår även att Gunilla Fransson, Harry Klagsbrun och Johan Menckel väljs till nya styrelseledamöter. Carl Douglas, för närvarande vice styrelseordförande, samt Anders Böös och Dick Seger, för närvarande styrelseledamöter, har informerat valberedningen om att de avböjer omval. I november 2020 informerade Marie Ehrling, för närvarande styrelseordförande, valberedningen om att hon avböjer omval.

Publicerad
08 februari 2021 11:30

Valberedningen föreslår även att Sofia Schörling Högberg, Ingrid Bonde, John Brandon och Fredrik Cappelen omväljs till styrelseledamöter. 

Jan Svensson var VD och koncernchef för Investment AB Latour från 2003 till 2019, och VD för AB Sigfrid Stenberg från 1986 till 2002. Han är styrelseordförande i AB Fagerhult och Tomra Systems ASA, och styrelseledamot i Assa Abloy AB, Loomis AB, Nobia AB, BillerudKorsnäs AB, Stena Metall AB, Herenco Holding AB och Climeon AB.

Gunilla Fransson är styrelseordförande i NetInsight AB och styrelseledamot i Eltel AB, Enea AB, Trelleborg AB, Permobil AB, Weibel Scientific A/S, Nilar AB, Dunkerintressena och Nederman AB. Hon har tidigare haft chefspositioner inom Saab AB och Ericsson AB.

Harry Klagsbrun är Partner på EQT AB sedan 2006. Han var tidigare Executive Vice President på SEB, VD för Alfred Berg Group, Head of Corporate Finance på Svenska Handelsbanken och Partner på Smith Barney i New York.

Johan Menckel är för närvarande VD för Gränges AB och tillträder som Executive Vice President och Chief Investment Officer på Investment AB Latour i augusti 2021. Hans tidigare roller inkluderar VD för Sapa Heat Transfer och konsult på Accenture. Han är styrelseledamot i Saab AB och Nederman AB.

”Vår syn på Securitas är oförändrat positiv”, säger Carl Douglas, Investment AB Latour och för närvarande vice styrelseordförande. 

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till Securitas årsstämma. Valberedningens motiverande yttrande, i enlighet med svensk kod för bolagsstyrning, kommer hållas tillgängligt på www.securitas.com/sv i anslutning till att kallelsen utfärdas. 

Valberedningen består av Johan Hjertonsson utsedd av Investment AB Latour; Mikael Ekdahl utsedd av Melker Schörling AB; Maria Nordqvist utsedd av Lannebo Fonder; Niklas Ringby utsedd av EQT Public Value; och Simon Blecher utsedd av Carnegie Fonder. Johan Hjertonsson har ersatt Jan Svensson som representant för Investment AB Latour och utsågs till valberedningens ordförande av valberedningens ledamöter den 5 februari 2021.

Ytterligare information: 

Valberedningens ordförande: Johan Hjertonsson (+46 70-229 77 93; johan.hjertonsson@latour.se)

Media: Helena Andreas, Kommunikations- och HR-direktör (+46 10  470 30 20; press@securitas.com) 

Investerare: Micaela Sjökvist, IR-chef (+46 76 116 7443; micaela.sjokvist@securitas.com)

Securitas är din partner inom intelligenta säkerhetstjänster. Vi baserar våra säkerhetslösningar på kundens specifika behov utifrån olika kombinationer av stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrbevakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag. Överallt från hem till flygplatser - gör våra 370 000 medarbetare din värld till en tryggare plats.

Denna information är sådan som Securitas AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2021 kl. 11.30 CET.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.