Skip to main content

Valberedningen utsedd inför Securitas årsstämma 2021

Publicerad
11 september 2020 08:00

Följande representanter för Securitas AB:s aktieägare kommer vara ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2021:

-    Jan Svensson, Investment AB Latour, ordförande i valberedningen

-    Mikael Ekdahl, Melker Schörling AB

-    Maria Nordqvist, Lannebo Fonder

-    Niklas Ringby, EQT AB 

-    Simon Blecher, Carnegie Fonder

Bolagets styrelseordförande, Marie Ehrling, ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde och även adjungeras till valberedningen.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2021 avseende stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, vice styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden, vice ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode för bolagets revisor samt eventuella förändringar av instruktionerna för valberedningen.

Årsstämman kommer att äga rum den 5 maj 2021 kl. 16.00 på Courtyard Marriott Hotel i Stockholm.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:
Journalister/press: Helena Andreas, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel 010-470 30 00 eller epost press@securitas.com 
Investerare/analytiker: Micaela Sjökvist, IR-chef Securitas AB, mobil 076-116 7443 eller epost micaela.sjokvist@securitas.com
 


Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.