Skip to main content

Valberedningen utsedd inför Securitas årsstämma 2022

Följande representanter för Securitas AB:s aktieägare kommer vara ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2022:

Publicerad
14 oktober 2021 10:00

Johan Hjertonsson, Investment AB Latour, ordförande i valberedningen
Mikael Ekdahl, Melker Schörling AB
Mats Gustafsson, Lannebo fonder
Fredrik Åtting, EQT AB

Emma Viotti, Handelsbanken fonder

I enlighet med den instruktion som årsstämman antagit ska valberedningen utgöras av representanter för de fem röstmässigt största aktieägarna, som önskar delta i valberedningen. Securitas styrelseordförande, Jan Svensson, ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde och även adjungeras till valberedningen.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2022 avseende stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, vice styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden, vice ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode för bolagets revisor samt eventuella förändringar av instruktionerna för valberedningen.

Årsstämman kommer att äga rum den 5 maj 2022 i Stockholm.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedningen@securitas.com.

 

 

Ytterligare information:

Investerare: Micaela Sjökvist, IR-chef; +46 76 116 7443, micaela.sjokvist@securitas.com

Media: Helena Andreas, Kommunikations- och HR-direktör; 010  470 30 20; press@securitas.com

 

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.