Henrik Zetterberg

Operativ chef, Security Services Europe

Född 1976. Henrik Zetterberg började på Securitas som chefsjurist 2014. Den 1 januari 2018 utsågs Henrik till operativ chef, Security Services Europe.

Han har tidigare varit anställd i Assa Abloy. Där har han haft olika befattningar inom Group Legal samt inom två divisioner, såsom chefsjurist för Entrance System-divisionen och inom affärsutveckling. Dessförinnan var han senior biträdande jurist på advokatbyrån Mannheimer Swartling.

Henrik Zetterberg har en juristexamen från Lunds Universitet.

Aktier i Securitas: 2.544 B-aktier, 45.000 aktieoptioner*

 

  * Aktieoptioner avseende förvärv av Securitas B-aktier, utställda av Melker Schörling AB och Investment AB Latour.