Skip to main content

Magnus Ahlqvist

VD och koncernchef i Securitas AB

Född 1974. Magnus Ahlqvist började på Securitas i augusti 2015 som divisionschef, Security Services Europe. Den 1 mars 2018 utsågs han till VD och koncernchef för Securitas AB och fortsatte att ha befattningen som divisionschef, Security Services Europe tills mars 2019.

Han har tidigare haft olika chefsbefattningar inom telekomindustrin. Han har varit Corporate Vice President för EMEA och Indien inom det Google-ägda företaget Motorola Mobility. Tidigare arbetade han tolv år för Sony och Sony Ericsson Mobile Communications där han hade befattningar som President Greater China, General Manager Spain & Portugal och General Manager Canada.

Magnus Ahlqvist har en Masterexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm och examen i ledarskap från Harvard Business School.

Han är ordförande i International Security Ligue.

Aktier i Securitas: 339.651 B-aktier och 100.000 aktieoptioner (1)

 

 

1) Aktieoptioner avseende förvärv av Securitas B-aktier, utställda av Melker Schörling AB och Investment AB Latour. Alla siffror avser innehav per den 23 mars 2023. För information om transaktioner gjorda efter detta datum, besök Finansinspektionens webbplats genom att klicka på denna länk.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.