Magnus Ahlqvist

VD och koncernchef i Securitas AB och Divisionschef, Security Services Europe.

Född 1974. Magnus Ahlqvist började på Securitas i september 2015. Den 1 mars 2018 utsågs Magnus till VD och koncernchef för Securitas AB. Han har tidigare haft olika chefsbefattningar inom telekomindustrin. Han har varit Corporate Vice President för EMEA och Indien inom det Google-ägda företaget Motorola Mobility. Tidigare arbetade han tolv år för Sony och Sony Ericsson Mobile Communications där han hade befattningar som President Greater China, General Manager Spain & Portugal och General Manager Canada.

Magnus Ahlqvist har en Masterexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm och examen i ledarskap från Harvard Business School.

Aktier i Securitas: 108.810 B-aktier, 200.000 aktieoptioner*

 

 

* Aktieoptioner avseende förvärv av Securitas B-aktier, utställda av Melker Schörling AB och Investment AB Latour.