Skip to main content

1980- och 1990-talet

1980-talet präglades av förändringar, både vad gällande ägande men även strukturella förändringar. 1981 delades Securitas mellan Sörensens två söner. Den internationella verksamheten utvecklades till Group 4 Securicor, som huvudsakligen verkar i Storbritannien, medan den svenska verksamheten fortsatte som Securitas.

Holdingbolaget Skrinet förvärvade bolaget 1983. Två år senare sålde Skrinet Securitas till Investment AB Latour. Med den nya ägarformen avslutades strategin man hade haft med en bred service (inom olika områden) och fokuserade verksamheten på säkerhet.

En ny riktning

När vi anammade vår nya riktning genomfördes en rad förvärv, inklusive köpet av det svenska låsbolaget ASSA. Vi fortsatte att utöka vår närvaro med internationella förvärv i Norge, Danmark, Portugal, Frankrike, Schweiz, Österrike, Tyskland och Spanien. Vi startade också verksamheten i Ungern.

Det var en spännande tillväxtperiod för oss. 1991 noterades Securitas på Stockholmsbörsen och 1994 distribuerades ASSA ABLOY till aktieägarna.

Ett viktigt tillfälle för oss var vår expansion till USA. 1999 förvärvades Pinkerton, det marknadsledande säkerhetsföretaget i USA.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.